meteoblue

Kurs wspinaczki skalnej

Kurs wspinaczki skalnej Przygotowuje do szkolenia taternickiego. Cena kursu: 1200 zł. Czas trwania: 6 dni.

Miejsce kursu:  Jura Krakowsko-Częstochowska 

 W roku  2020 proponujemy następujące terminy kursów:

 • Turnus I:    20.04  –  25.04.2020
 • Turnus II:   17.05  –  22.05.2020
 • Turnus III:  31.05  –  05.06.2020
 • Turnus IIIa: 14.06  –  19.06.2020
 • Turnus IV:   05.07  –  10.07.2020
 • Turnus V:    19.07  –  24.07.2020
 • Turnus VI:   02.08  –  07.08.2020
 • Turnus VII:  23.08  –  28.08.2020
 • Turnus VIII: 06.09  –  11.09.2020
 • Turnus IX:   20.09  –  25.09.2020
 • Turnus X:    11.10  –  16.10.2020

Program:

Zadaniem kursu jest nauczenie podstaw asekuracji oraz techniki wspinaczki w terenie skalnym zarówno po drogach wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne, jak i drogach wymagających samodzielnej asekuracji. Trudności i klasa dróg wspinaczkowych zależeć będą od predyspozycji psychofizycznych kursantów.

Zajęcia prowadzone są w grupach 4-osobowych (+ instruktor).

Zajęcia teoretyczne oraz terenowe obejmują m. in. następujące zagadnienia:

 1. wiązanie się liną z  zastosowaniem uprzęży,
 2. praktyczna znajomość wybranych węzłów,
 3. zwijanie i  przenoszenie liny,
 4. dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i  poprawne noszenie go,
 5. samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.), wykorzystanie punktów naturalnych,
 6. budowanie stanowisk asekuracyjnych,
 7. obsługa wybranych przyrządów asekuracyjnych,
 8. prawidłowe prowadzenie liny pojedynczej oraz połówkowej
 9. przewiązywanie liny przez ring zjazdowy,
 10. zakładanie stanowisk zjazdowych,
 11. przygotowanie liny i  sprzętu do zjazdu,
 12. technika zjazdów,
 13. podstawy wychodzenia po linie,
 14. podstawy autoratownictwa,
 15. technika wspinania: wykorzystanie chwytów i  stopni, ustawienia ciała,
 16. przyswojenie zasad bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach,
 17. normy etyczne obowiązujące w  środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.

 

Warunki dodatkowe:

 • Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
 • Wymagane jest świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania wspinaczki.
 • Uczestnik ma posiadać specjalne obuwie do wspinaczki skalnej oraz plecak.

Sprzęt techniczny – zapewnia organizator.

Cena:

 • 1200 zł

W cenie kursu nie są wliczone noclegi.

Cena noclegów: ok. 50 zł (agroturystyka) lub pole namiotowe (ok. 30 zł).

» Zgłoś się na kurs

 


Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.