Dojście do Betlejemki   [OPIS i MAPKA]
 
 

Formularz – KZTW-I

Formularz zgłoszeniowy na Kurs Zimowy Turystyki Wysokogórskiej (kurs techniczny I stopnia)

Aby zgłosić się na kurs, wypełnij poniższy formularz.

Uwaga!

Przesłanie do COS-PZA niniejszego formularza jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją:

oraz stanowi potwierdzenie świadomości ryzyka związanego z aktywnością w terenie wysokogórskim i dobrowolności przyjęcia na siebie skutków w postaci uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia.
 
Skuteczne wysłanie formularza zgłoszeniowego zostanie automatycznie pokwitowane przez serwer e-mailem (na adres podany w zgłoszeniu).
Koordynator kursów COS-PZA skontaktuje się wkrótce e-mailem w celu potwierdzenia miejsca ma kursie.
Jeśli będzie możliwość przyjęcia na kurs, zostanie podany numer rachunku bankowego oraz kwota niezbędnego zadatku.

Uwaga! WAŻNE!!!

 • Każdy z zainteresowanych uczestnictwem w kursie ma wysłać ODDZIELNIE swoje osobiste zgłoszenie na odrębnym formularzu!
 • Zgłoszenie na kurs musi zostać uwiarygodnione wpłatą zadatku – szczegóły znajdziesz w osobnym mailu od Kierownika COS-PZA Betlejemka. Masz na to max. 3 dni od daty otrzymania pozytywnej odpowiedzi z Betlejemki. Przez ten czas miejsce będzie WSTĘPNIE zarezerwowane dla Ciebie na podstawie samego zgłoszenia. Po upływie tego czasu, jeśli nie wpłynie zadatek, nie będzie z naszej strony gwarancji, że wolne miejsce nadal czeka na Ciebie.
 • W razie rezygnacji z uczestnictwa zadatek NIE jest zwracany – zgodnie z jego definicją prawną (art. 394 kc) – ani nie może podlegać przeniesieniu na poczet innych zobowiązań.
 • Jeśli potrzebujesz FAKTURĘ – koniecznie zgłoś to TERAZ w TYM FORMULARZU!

  *
  *
  *

  *
  Uwaga!
  Niektóre turnusy oferują wybór miejsca zakwaterowania:
  w Betlejemce, albo w Murowańcu.
  Wybór opcji nie skutkuje różnicami w przebiegu kursu.


  TAKNIE


  - program kursu oraz warunki uczestnictwa- regulamin kursów PZA i regulamin obiektu Betlejemka- ryzyko wynikające z aktywności w terenie górskim- skutki prawne i finansowe złożonych tutaj oświadczeń

  TAK
  Zgłaszam następujące niepełnosprawności, deficyty lub schorzenia i proszę o zaopiniowanie możności przyjęcia na kurs: 

  Zapytania, uwagi i wnioski. Uwaga! Prosimy o wyłącznie merytoryczne wpisy:

  Dane do faktury VAT:

  Załącznik  (opcjonalny)   


  Przesłanie niniejszego formularza jest tożsame z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Polski Związek Alpinizmu w celach służących realizacji zadań szkoleniowych (przeczytaj: Informacja o RODO  ).

  Uwaga: WYJAŚNIEŃ dotyczących KURSÓW udziela wyłacznie Koordynator Szkoleń COS-PZA mailowo lub telefonicznie w godzinach 10:00-18:00  tel. +48 575 080 005, (GSM + WhatsApp)