FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE NA KURSY

Przed złożeniem zgłoszenia na kurs – koniecznie przeczytaj: Informacja o RODO  oraz  Informacja o RYZYKU 
 


Uwaga!

Przesłanie do COS-PZA formularza zgłoszeniowego jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją:

oraz stanowi potwierdzenie świadomości ryzyka związanego z aktywnością w terenie obiektywnie niebezpiecznym i dobrowolności przyjęcia na siebie skutków w postaci uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia.