FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE NA KURSY

Przed złożeniem zgłoszenia na kurs – koniecznie przeczytaj: Informacja o RODO  oraz  Informacja o RYZYKU 
 

  • Przed wysłaniem zgłoszenia na kurs prosimy o dokładne zapoznanie sie ze wszystkimi treściami odnośnej strony www.
  • Wszelkich dodatkowych informacji udziela Koordynator Szkoleń COS-PZA – tel +48 575 080 005.

    Uwaga!

    Przesłanie do COS-PZA formularza zgłoszeniowego jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją:

    oraz

  • stanowi potwierdzenie świadomości ryzyka związanego z aktywnością w terenie obiektywnie niebezpiecznym i dobrowolności przyjęcia na siebie skutków w postaci uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia.