warunki w tatrach

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE NA KURSYUwaga!

Przesłanie do COS-PZA formularza zgłoszeniowego jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją:

oraz stanowi potwierdzenie świadomości ryzyka związanego z aktywnością w terenie obiektywnie niebezpiecznym i dobrowolności przyjęcia na siebie skutków w postaci uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia.

Informacja o RODO