Dojście do Betlejemki   [OPIS i MAPKA]
 
 

Kurs Zimowy Turystyki Wysokogórskiej

Czas trwania kursu: 4 dni,  Cena: 1400 ,
+ opcja rozszerzenia o 3-dniowy  kurs lawinowy i nawigacyjny

[ Lista terminów ]          Program ]         Formularz zgłoszenia ]

Zimowy Kurs Turystyki Wysokogórskiej organizowany przez Centralny Ośrodek Szkolenia PZA „Betlejemka” adresowany jest do osób ogólnie obytych turystycznie, lecz w zimie początkujących, które chciałyby nauczyć się bezpiecznego i sprawnego poruszania się zimą w terenie o charakterze wysokogórskim, ale niewspinaczkowym.

Zgodnie z założeniami metodycznymi systemu szkoleniowego PZA uczestnictwo w kursach turystyki wysokogórskiej (jak i lawinowych) powinno stanowić pierwszy etap ścieżki edukacyjnej dla sportów wysokogórskich, takich jak taternictwo (alpinizm), wspinaczka lodowa, czy skialpinizm.

Szkolenie trwa 4 dni.
Zajęcia odbywają się w rejonie Hali Gąsienicowej, która oferuje szeroki wachlarz łatwo dostępnych tras i miejsc szkoleniowych o zróżnicowanym charakterze. Zajęcia terenowe trwaja 6-8 godzin dziennie. Zajęcia prowadzone są w grupach 6 osobowych. Oprócz zajęć praktycznych przeprowadzane są wykłady.

 Uwaga!

 • Jest to podstawowy kurs techniczny dla turystów zimowych.
Warunki uczestnictwa:
 • Posiadanie podstawowego doświadczenia turystycznego w górach.
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych (w tym – wykluczenie ciąży) oraz deficytów lub zaburzeń: ortopedycznych, kardiologicznych i neurologicznych.
 • Posiadanie ubioru i obuwia zapewniającego bezpieczną, wielogodzinną aktywność w warunkach zimowych. Buty muszą umożliwiać poprawne współdziałanie z rakami koszykowymi (wskazana sztywna podeszwa). Lista obowiązkowego wyposażenia podana jest niżej.

Program kursu prezentujemy poniżej.

Zajęcia terenowe:

 1. Nauka chodzenia w rakach, hamowanie upadków i samoasekuracja czekanem.
 2. Nauka poruszania się z użyciem czekana i raków w terenie śnieżno-skalno-lodowym.
 3. Podstawowe węzły, zastosowanie liny.
 4. Budowa punktów asekuracyjnych oraz stanowisk zjazdowych w śniegu i lodzie.
 5. Nauka asekuracji lotnej – wycieczka w terenie wysokogórskim.
 6. Podstawy partnerskiego ratownictwa lawinowego.
 7. Podstawy sztuki przetrwania (m.in. zasady biwakowania i budowy jamy śnieżnej).

Wykłady:

 1. Sprzęt i wyposażenie, specyfika turystyki zimowej, niebezpieczeństwa w zimie i terenie lodowym.
 2. Strategia i taktyka (cel, trasa, skład osobowy), biwaki zaplanowane i wymuszone.
 3. Elementarna profilaktyka lawinowa, detektory LVS i podstawy ich użycia na lawinisku.

Zastrzeżenie:

 • To jest SZKOLENIE, w żadnym razie nie „event”, ani „usługa przewodnicka”.
 • Zajęcia odbywają się w terenie wysokogórskim i z natury rzeczy są obarczne ryzykiem niemożliwym do całkowitego wyeliminowania.
 • Szczegółowa implementacja programu będzie zależna od warunków obiektywnych (np. pogody) oraz subiektywnych (np. sprawności grupy) i leży w kompetencji instruktora prowadzącego grupę.
 • Oczekujemy postawy otwartej na przyswajanie wiedzy oraz na polecenia instruktora.


Terminy w sezonie zimowym 2021/2022:       [ skreślenie daty = turnus niedostępny / ew. lista rezerwowa ]

  • Turnus II   11.12. 2021   do   14.12. 2021 (*) + opcjonalnie: KLiN  
  • Turnus III  18.12. 2021   do   21.12. 2021 			  
  • Turnus IV   27.12. 2021   do   30.12. 2021 			  
  • Turnus V   06.01. 2022   do   09.01. 2022 (*) + opcjonalnie: KLiN  
  • Turnus VI   13.01. 2022   do   16.01. 2022   + opcjonalnie: KLiN  
  • Turnus VII  20.01. 2022   do   23.01. 2022   + opcjonalnie: KLiN  
  • Turnus VIII  27.01. 2022   do   30.01. 2022   + opcjonalnie: KLiN  
  • Turnus IX   03.02. 2022   do   06.02. 2022   + opcjonalnie: KLiN  
  • Turnus X   10.02. 2022   do   13.02. 2022   + opcjonalnie: KLiN  
  • Turnus XI   17.02. 2022   do   20.02. 2022   + opcjonalnie: KLiN  
  • Turnus XII  24.02. 2022   do   27.02. 2022   + opcjonalnie: KLiN  
  • Turnus XIII  03.03. 2022   do   06.03. 2022   + opcjonalnie: KLiN  
  • Turnus XIV  10.03. 2022   do   13.03. 2022   + opcjonalnie: KLiN  
  • Turnus XV   17.03. 2022   do   20.03. 2022   + opcjonalnie: KLiN  
  • Turnus XVI  24.03. 2022   do   27.03. 2022   + opcjonalnie: KLiN  
  • Turnus XVII  31.03. 2022   do   03.04. 2022   + opcjonalnie: KLiN  
  • Turnus XVIII 07.04. 2022   do   10.04. 2022   + opcjonalnie: KLiN  
  • Turnus XIX  21.04. 2022   do   24.04. 2022   + opcjonalnie: KLiN  
  • Turnus XX   28.04. 2022   do   01.05. 2022 (*)			 
  • Turnus XXI  05.05. 2022   do   08.05. 2022 (*)			 

  *) w razie stwierdzenia braku właściwej pokrywy śnieżnej turnus może zostać odwołany.

  > „opcja KLiN”   = możliwość rozszerzenia szkolenia o Kurs Lawinowy i Nawigacyjny  (3 dni bezpośrednio po kursie technicznym I stopnia). Zdecydowanie zachęcamy do wyboru TEJ opcji!

  Uwaga!     Możliwe jest również zorganizowanie turnusu w terminie zamówionym przez grupę 2-6 osobową. 
  W tym przypadku opłata za udział w kursie jest wyższa o 30% od ceny kursu regularnego, a ponadto grupy liczące od 2 do 5 osób muszą solidarnie pokryć opłatę za wakujące miejsca (łącznie grupa ma ponieść koszty kursu 6-osobowego, niezależnie od faktycznej liczby uczestników).

  Ważne: KAŻDY turnus może zostać odwołany lub przerwany w razie zaistnienia warunków obiektywnie groźnych (casus tzw. „przyczyn obiektywnych”).

  Cena kursu: 1400 zł.

  • Zakwalifikowanie na kurs jest równoznaczne z rezerwacją miejsca noclegowego w Betlejemce.
  • W cenę kursu nie są wliczone noclegi w Betlejemce. Cena noclegu jest podana w zakładce „Betlejemka”.
  • Uczestnik jest obowiązany najpóźniej w dniu przybycia do COS-PZA wnieść pełną opłatę za udział w kursie i noclegi w obiekcie.
  • Pierwszego dnia zajęcia rozpoczynamy o godz. 10:00, w zwiazku z tym w Betlejemce należy stawić się do godz. 9:00.
  • W kolejne dni porę rozpoczęcia zajęć określa instruktor.
  • Ostatniego dnia zajęcia kończą się ok.15:00.

  Uwaga!     * Dolna granica wieku uczestnika: 17 lat.
       * U osoby niepełnoletniej jest wymagana pisemna zgoda opiekunów prawnych.
       * Zajęcia odbywają sie w terenie wysokogórskim, zatem warunkiem uczestnictwa w kursie jest nienaganny stan zdrowia.
       * Zaleca się posiadanie osobistej polisy NNW obejmującej tzw. „sporty ekstremalne”.


   

  [ Lista terminów ]          Program ]         Formularz zgłoszenia ]


  Ważne informacje dla uczestników kursu:

  • Spotykamy się na Hali Gąsienicowej w budynku COS-PZA „Betlejemka”, na sali ogólnej.
  • Pierwszego dnia zajęcia zaczynają się o 10:00, a ostatniego dnia kończą się ok.15:00. W pozostałe dni godzina początku i końca zajęć będzie ustalana przez instrukltora.
  • Opis sposobów dojścia na miejsce spotkania (wraz z mapką) można znaleźć w dziale „Betlejemka” [koniecznie to zobacz!].
  • COS-PZA zapewnia cały sprzęt techniczny, poza obuwiem i odzieżą. Sprzęt potrzebny do zajęć praktycznych zostanie wydany każdemu z uczestników na miejscu z magazynu ośrodka, za pokwitowaniem.
  • Nadzór nad przebiegiem kursu sprawuje Koordynator Szkoleń COS-PZA – tel 575080005.
  • Obiektem i zasobami COS-PZA „Betlejemka” zarządza obecny na miejscu „Kierownik obiektu” lub jego zastępca.
  • Uczestnicy kursu przez cały okres trwania zajęć znajdują się pod bezpośrednią opieką przydzielonego im instruktora.
  • Zakwalifikowanie na kurs oznacza jednoczesną rezerwację miejsca noclegowego w Betlejemce. Jeśli uczestnik nie życzy sobie noclegów w naszym obiekcie (np. ma własną rezerwację w Murowańcu), MUSI bezzwłocznie o tym POWIADOMIĆ Koordynatora (w przeciwnym razie będzie obciążony kosztami rezerwacji).

  Poza sprzętem oferowanym przez COS Betlejemka, niezbędny będzie również osobisty ekwipunek turystyczny, który każdy uczestnik powinien zapewnić sobie samodzielnie (podobnie jak wyżywienie).

  Każdy uczestnik kursu musi posiadać następujące wyposażenie osobiste:

  • ciepła odzież i bielizna oddychająca;
  • czapka (lepiej – kominiarka);
  • odzież wierzchnia nieprzemakalna – przeciwwiatrowa (kurtka turystyczna z kapturem i spodnie);
  • wysokie stoptuty,
  • zimowe górskie buty turystyczne ze sztywną podeszwą, solidne, ciepłe i dobrze zaimpregnowane, umożliwiające montaż raków,
  • zapasowe skarpety,
  • nieprzemakające rękawice (kilka par, co najmniej jedna para grubych),
  • latarka czołowa z zapasową baterią,
  • okulary przeciwsłoneczne (z filtrem UV 4-5),
  • plecak z pasem biodrowym nienbsp;mniejszy niż 30 l.(optimum 40 l.),
  • kijki teleskopowe z dużymi talerzykami,
  • termos metalowy (najlepiej 0,5-0,75 l),
  • scyzoryk lub inny składany lekki nóż,
  Podany (powyżej) ekwipunek osobisty jest niezbędny dla poprawnego uczestnictwa w kursie. W te rzeczy każdy uczestnik kursu ma się zaopatrzyć samodzielnie!

  COS-PZA zastrzega sobie prawo odmowy szkolenia osób niewyposażonych w odzież i obuwie zapewniające bezpieczną działalność górską w warunkach zimowych .

  Warto także posiadać:

  • gogle (z jasną szybą, np. żółtą).
  • kominiarkę, ew. buff, szalik lub flisową chustę (do osłaniania twarzy),
  • krem natłuszczający z filtrem UV,
  • obuwie domowe (kapcie, klapki),
  • śpiwór (Betlejemka oferuje tylko koce),

  Nie są to rzeczy obowiązkowe, ale znacznie umilą życie.

  W „Betlejemce” nie są prowadzone usługi gastronomiczne, oferujemy elektryczną kuchnię turystyczną i środki sanitarne (w cenie noclegu).
  Uczestnicy kursów powinni organizować samodzielnie swoje wyżywienie tak, aby nie kolidowało to z harmonogramem kursu.
  Menażki, kubki, sztućce warto mieć własne.
  W odległości 5 minut drogi jest schronisko Murowaniec z ofertą kulinarną.

   

   [ Lista terminów ]      Program ]     Formularz zgłoszenia ]     [ na początek strony ]


  Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.