Dojście do Betlejemki   [OPIS i MAPKA]
 
 

Kursy w czasach COVID19

„Betlejemka” jako C.O.S.- PZA zachowuje prawo do prowadzenia działalności – na mocy obowiązującego Rozporządzenia RM (z dn 21.12.2020).

Jednakże w związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym oraz nakładaniem kolejnych ograniczeń, postanowiliśmy wprowadzić od dnia 27.12.2020 obowiązek przedstawiania wyników szybkich testów antygenowych na obecność wirusa SarCov2.

Regulacja ta zostaje wprowadzona dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa osób przebywających w COS Betlejemka. Przeprowadzenie testu jest możliwe w większości laboratoriów w Polsce na żądanie czyli bez konieczności przedstawiania skierowania.

Koszt realizacji badania waha się w przedziale 120-150 zł w zależności od regionu. Badanie polega na pobraniu wymazu z nosa. Wynik testu jest gotowy po 20 minutach od pobrania wymazu.

Badanie powinno być wykonane nie wcześniej niż na 3 dni przed przyjazdem , aby mogło być uznane za aktualne. Zwracamy uwagę, że w okresie świątecznym większość laboratoriów nie realizuje badań komercyjnych, tylko zlecone przez służby medyczne w nagłych przypadkach.

Regulacja dotyczy wszystkich osób przebywających w obiekcie COS Betlejemka, zatem również kadra szkoleniowa została zobligowana do przedstawiania aktualnych wyników testów. Podobnie wszystkie osoby nocujące w COS Betlejemka spoza organizowanych przez PZA kursów muszą przedstawić negatywny wynik przeprowadzonego testu.

Osoby, które posiadają wyniki badania na obecność przeciwciał IgG+IgM z dodatnim wynikiem parametru IgG ≥ 1,1 oraz parametrem IgM ≤ 0,8, świadczące o przebyciu infekcji SarsCov2 w przeszłości i sugerującej wysokie prawdopodobieństwo czasowej odporności na ponowne zakażenie są zwolnione z obowiązku wykonania testu antygenowego.

Honorowane są również wyniki badań genetycznych RT-PCR tyle że koszt ich wykonania jest znacznie wyższy (300-450 zł), a także czas oczekiwania na wynik jest dłuższy i waha się od 8h do nawet kilku dni.

Od obowiązku przedstawiania powyższych zaświadczeń zwalnia również przedstawienie zaświadczenia o szczepieniu przeciw Covid19.

Kopię zaświadczenia prosimy wysłać koniecznie na co najmniej 24 godz przed przyjazdem, na adres betlejemka@pza.org.pl