Zgłoszenie gotowości Instruktora do pracy szkoleniowej na kursach COS-PZA Betlejemka.

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
Tytuł SENIOR:
*:
*:
*:
:
:
:
:
*:
:
*:
*:
Zgoda na pracę z grupa niepełną*:
Zgoda na pełnienie funkcji kierownika turnusu szkoleniowego*:
Forma rozliczenia pracy*:
:
Brak przeciwwskazań zdrowotnych*:
Znajomość Regulaminu Kursów w COS-PZA*:
Znajomość Regulaminu Obiektu Betlejemka*:
Znajomość Regulaminu Kadry Szkoleniowej PZA*:
Posiadam ważną polisę OC, obejmującą zakres obowiązków przez cały okres zatrudnienia*:
Aktualna licencja TPN*:
Weryfikacja:
 =  Wpisz wynik działania
 

nr konta 82 1500 1126 1211 2009 3935 0000