Kurs Pierwszej Pomocy Górskiej  -  ZGŁOŚ SIĘ!

Kurs pierwszej pomocy górskiej adresowany jest do osób chcących posiąść umiejętności udzielania w prawidłowy sposób pomocy swoim partnerom lub sobie samemu w przypadku zachorowań i urazów typowych dla gór zimą.

W kursie mogą uczestniczyć zarówno osoby mające wiedzę i doświadczenie medyczne, jak i osoby, które nigdy nie brały udziału w żadnym kursie pierwszej pomocy, gdyż kurs koncentruje się głównie na pomocy w sytuacjach, mogących typowo wystąpić w górach, niemniej jednak z korzyścią dla kursanta będzie wcześniejszy udział w kursach pierwszej pomocy, kursach BLS+AED itp., organizowanych przez inne uprawnione placówki. 

Kurs jest dwustopniowy:

Terniny kursu I stopnia:

05.01.   do   07.01. 2018

02.02.   do   04.02. 2018

23.03.   do   25.03. 2018  

Terniny kursu II stopnia:

07.04.   do   08.04. 2018

*) MOŻLIWY RABAT (100 ZŁ) dla osób zapisujących się na obie części kursu i wnoszących przy tym pełną opłatę
    (wówczas cena za pełen kurs wyniesie 1200 zł)

Uwaga

Zajęcia  rozpoczynają się pierwszego dnia punktualnie o godzinie 12:00, w związku z tym uczestników obowiązuje przybycie o godz. 11:00 (konieczny jest czas na dopełnienie wszystkich formalności u Kierownika COS-PZA i zakwaterowanie). 
Zakończenie kursu przewidziane jest na godz. 16:00.

Program kursu I stopnia prezentujemy poniżej.

Wykłady:
 1. Specyfika wysiłku fizycznego w warunkach górskich, w warunkach zimowych.
 2. Odpowiednie planowanie wycieczek pod kątem medycznym.
 3. Aklimatyzacja po przyjeździe z nizin w tereny górskie (1500-3000m npm).
 4. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne RKO + AED.
 5. Hipotermia. Ofiara lawiny - postępowanie.
 6. Odmrożenia, oparzenia, ślepota śnieżna - postępowanie.
 7. Odwodnienie, hipoglikemia, wyczerpanie.
 8. Postępowanie w urazach.
 9. Podstawowe informacje na temat chorób wysokogórskich - choroby wysokościowej, wysokościowego obrzęku płuc oraz wysokościowego obrzęku mózgu.
 10. Apteczka górska - skład.
 Ćwiczenia praktyczne:
 1. Postępowanie z ofiarą lawiny od momentu odkopania.
 2. Postępowanie z osobą w hipotermii zależnie od jej poziomu.
 3. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne RKO + AED.
 4. Tamowanie krwotoków, unieruchomienie złamań, zwichnięć, skręceń, podstawowe zaopatrzenie ran.
 5. Postępowanie z osobą "zmęczoną", wyczerpaną fizycznie, odwodnioną.
Ćwiczenia w terenie:
 1. Ćwiczenie nabytych wcześniej umiejętności w terenie.
 2. Wybór bezpiecznego miejsca na oczekiwanie na pomoc, izolacja od warunków atmosferycznych, zabezpieczenie poszkodowanego.
 3. Symulacje.
 4. Obserwacja własnej reakcji na wysiłek, zimno, góry - analiza.
  
Każdy uczestnik kursu musi obowiązkowo posiadać następujące wyposażenie osobiste:
Warto posiadać także:
· obuwie domowe (kapcie, klapki); 
· wygodne ubranie do działania na sali (bluza, spodnie);
· śpiwór (Betlejemka oferuje tylko koce), 
· szalik, buff lub flisową chustę,  

Podany ekwipunek osobisty jest niezbędny dla poprawnego uczestnictwa w kursie. W ten ekwipunek każdy uczestnik kursu ma się zaopatrzyć samodzielnie. COS-PZA zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia na kurs osób wyposażonych w nieodpowiednie obuwie lub w odzież nieodpowiednią dla działalności w warunkach zimowych. 

 

 

[ Lista terminów ]      Program ]     Formularz zgłoszenia ]     [ na początek strony ]

 


Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.ęś

nr konta 82 1500 1126 1211 2009 3935 0000