Kurs taternictwa - zgłoś się

W roku  2017 proponujemy następujące terminy kursów:

Ważne: Zajęcia rozpoczynają się o 9:00 rano, wobec tego w Betlejemce należy stawić się w przeddzień wieczorem.

Cena kursu:

Cena noclegów: [link do cennika].

 

Warunki dodatkowe: PZA

Konieczne jest uprzednie ukończenie podstawowego kursu wspinaczki skalnej.
Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

Sprzęt techniczny poza obuwiem - zapewnia organizator.

Program:                                                                          

Zajęcia terenowe składają się z serii wspinaczek na drogach wielowyciągowych o stopniu trudności dostosowanym do warunków pogodowych oraz predyspozycji zespołu (przeciętnie o trudnościach II–V+.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie seminariów w zespołach oraz wykładów z wykorzystaniem środków multimedialnych.

Założenia organizacyjne:

» Zgłoś się na kurs

nr konta 82 1500 1126 1211 2009 3935 0000