Kurs wspinaczki skalnej    - zgłoś się

Przygotowuje do szkolenia taternickiego. Cena kursu: 800 zł.  Czas trwania: 6 dni.

Miejsce kursu:  Jura Krakowsko-Częstochowska 

 W roku  2017 proponujemy następujące terminy kursów:

Program:

Zadaniem kursu jest nauczenie podstaw asekuracji oraz techniki wspinaczki w  terenie skalnym zarówno po drogach wyposażonych w  stałe punkty asekuracyjne, jak i  drogach wymagających samodzielnej asekuracji. Trudności i  klasa dróg wspinaczkowych zależeć będą od predyspozycji psychofizycznych kursantów. 

Zajęcia prowadzone są w grupach 4-osobowych (+ instruktor).

Zajęcia teoretyczne oraz terenowe obejmują m. in. następujące zagadnienia:

 1. wiązanie się liną z  zastosowaniem uprzęży,
 2. praktyczna znajomość wybranych węzłów,
 3. zwijanie i  przenoszenie liny,
 4. dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i  poprawne noszenie go,
 5. samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.), wykorzystanie punktów naturalnych,
 6. budowanie stanowisk asekuracyjnych,
 7. obsługa wybranych przyrządów asekuracyjnych,
 8. prawidłowe prowadzenie liny pojedyńczej oraz połówkowej
 9. przewiązywanie liny przez ring zjazdowy,
 10. zakładanie stanowisk zjazdowych,
 11. przygotowanie liny i  sprzętu do zjazdu,
 12. technika zjazdów,
 13. podstawy wychodzenia po linie,
 14. podstawy autoratownictwa,
 15. technika wspinania: wykorzystanie chwytów i  stopni, ustawienia ciała,
 16. przyswojenie zasad bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach,
 17. normy etyczne obowiązujące w  środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.

 

Warunki dodatkowe:

Sprzęt techniczny - zapewnia organizator.

 

Cena kursu:

W cene kursu nie są wliczone noclegi.

Cena noclegów: ok. 40 zł (agroturystyka) lub pole namiotowe (ok. 20 zł).

» Zgłoś się na kurs

nr konta 82 1500 1126 1211 2009 3935 0000