Formularz zgłoszeniowy na Kurs Wspinaczki Skalnej

Uwaga!

Przesłanie do COS-PZA niniejszego formularza jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją:

oraz stanowi potwierdzenie świadomości ryzyka związanego z aktywnością w terenie skalnym i dobrowolności przyjęcia na siebie skutków w postaci uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia.
 
 
Skuteczne wysłanie formularza zgłoszeniowego zostanie automatycznie pokwitowane przez serwer e-mailem (na adres podany w zgłoszeniu).
Kierownik COS-PZA osobiście skontaktuje się wkrótce e-mailem w celu potwierdzenia miejsca ma kursie. 
Jeśli będzie możliwość przyjęcia na kurs, zostanie podany numer rachunku bankowego oraz kwota niezbędnego zadatku.
 
 


email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
*:
*:
:
Przyjmuję do wiadomości i akceptuję: *:


Potwierdzam właściwy stan swojego zdrowia*:
:
Weryfikacja:
 =  Wpisz wynik działania
 

nr konta 82 1500 1126 1211 2009 3935 0000