Formularz zgłoszeniowy na Letni Kurs Zaawansowanych Technik Turystyki Górskiej

Uwaga!

Przesłanie do COS-PZA niniejszego formularza jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją:

oraz stanowi potwierdzenie świadomości ryzyka związanego z aktywnością w terenie wysokogórskim*) i dobrowolności przyjęcia na siebie skutków w postaci uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia.
 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
:
*:
:
Przyjmuję do wiadomości i akceptuję: *:


Potwierdzam stan swojego zdrowia właściwy
dla uprawiania aktywności wysokogórskich (!)*:
:
:
Weryfikacja:
 =  Wpisz wynik działania
 

nr konta 82 1500 1126 1211 2009 3935 0000