FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE NA KURSY:


Uwaga!

Przesłanie do COS-PZA formularza zgłoszeniowego jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją:

oraz stanowi potwierdzenie świadomości ryzyka związanego z aktywnością w terenie obiektywnie niebezpiecznym i dobrowolności przyjęcia na siebie skutków w postaci uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia.
 

 

nr konta 82 1500 1126 1211 2009 3935 0000