warunki w tatrach

Zapraszamy wspinaczy i turystów na kursy letnie w 2018 roku – KALENDARIUM szkoleń:

Kursy letnie Betlejemki w roku 2018:

kurs zaawansowanych technik turystyki wysokogórskiej [link]
kurs taternictwa [link]
kurs wspinaczki skalnej [link]

Absolwenci naszych kursów wspinaczki skalnej, przystępując do kursu taternickiego w COS-PZA, uzyskują prawo do rabatu.