meteoblue

Zapraszamy wspinaczy i turystów na kursy letnie w 2020 roku – KALENDARIUM szkoleń:

Kursy letnie Betlejemki w roku 2020:

kurs zaawansowanych technik turystyki wysokogórskiej [link]
kurs taternictwa [link]
kurs wspinaczki skalnej [link]

Absolwenci naszych kursów wspinaczki skalnej, przystępując do kursu taternickiego w COS-PZA, uzyskują prawo do rabatu.

Dokładne informacje – w zakładce [ Kursy Betlejemki ]

UWAGA. Uczestnictwo we wszelkich szkoleniach wspinaczkowych oraz wysokogórskich wiąże się nieodłącznie z ryzykiem.

Zapisując się na kurs potwierdzasz:
a)  świadomość ponoszenia ryzyka związanego z aktywnością w terenie wysokogórskim,
b)  dobrowolność przyjęcia na siebie skutków w postaci uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia.

Dobrowolność przyjęcia ryzyka oraz jego skutków nie wyłącza odpowiedzialności cywilno-prawnej Szkoły i Kadry kursu w razie stwierdzenia zawinionych błędów.

 


Informacje zamieszczone w witrynie COS_PZA Betlejemka nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.