Dojście do Betlejemki   [OPIS i MAPKA]
 
 

Kurs Zimowy Turystyki Wysokogórskiej

Czas trwania kursu: 4 dni,  Cena: 1550 ,
+ opcja rozszerzenia o 3-dniowy  kurs lawinowy i nawigacyjny

Warunki uczestnictwa ]          Program ]         [ Lista terminów ]         Formularz zgłoszenia ]

Zimowy Kurs Turystyki Wysokogórskiej organizowany przez Centralny Ośrodek Szkolenia PZA „Betlejemka” adresowany jest do osób ogólnie obytych turystycznie, lecz w zimie początkujących, które chciałyby nauczyć się bezpiecznego i sprawnego poruszania się zimą w terenie o charakterze wysokogórskim, ale niewspinaczkowym.

Zgodnie z założeniami metodycznymi systemu szkoleniowego PZA, uczestnictwo w kursach turystyki wysokogórskiej (jak i lawinowych) powinno stanowić pierwszy etap ścieżki edukacyjnej dla sportów wysokogórskich, takich jak taternictwo (alpinizm), wspinaczka lodowa, czy nawet skialpinizm.

Szkolenie trwa 4 dni.
Nasze zajęcia odbywają się w rejonie Hali Gąsienicowej, która oferuje szeroki asortyment tras i miejsc szkoleniowych o zróżnicowanym charakterze. Zajęcia praktyczne prowadzone są w grupach 6‑osobowych. Oprócz zajęć praktycznych przeprowadzane są wykłady – stacjonarnie lub w terenie. Zajęcia terenowe mogą trwać nawet 6‑8 godzin dziennie, co wymaga ubioru pozwalającego na wielogodzinną aktywność w warunkach zimowych typowych dla terenu górskiego w obszarze wysokościowym 1500‑2300 m n.p.m.

 Uwaga!

 • Jest to podstawowy kurs techniczny dla turystów zimowych.

UWAGA!
Uczestnictwo w tych kursach, jak też wystawiane przez COS PZA zaświadczenia o ich ukończeniu, w żaden sposób NIE UPOWAŻNIAJĄ absolwenta do podejmowania jakichkolwiek własnych praktyk szkoleniowych w roli „instruktora”, ani przewodnickich w roli „lidera” !!!.

 

Warunki uczestnictwa – warunkujące ważność umowy z COS‑PZA:
 • Posiadanie podstawowego doświadczenia turystycznego w górach (to nie może być pierwsza w życiu aktywność turystyczna w Tatrach lub w górach podobnych do Tatr).
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych (w tym – wykluczenie ciąży) oraz deficytów lub zaburzeń: ortopedycznych, kardiologicznych i neurologicznych.
  Uwaga! W razie powstania wątpliwości – COS‑PZA zastrzega sobie prawo do żądania zaświadczeń lekarskich.
  Każda zmiana statusu zdrowotnego przed kursem musi zostać zgłoszona do Koordynatora, natomiast każda zmiana stanu zdrowia podczas kursu musi być zgłoszona Instruktorowi przed wyjściem na zajęcia terenowe.
 • Posiadanie ubioru i obuwia zapewniającego bezpieczną, wielogodzinną aktywność w warunkach zimowych – w tym: ciepłych i  nieprzemakalnych rękawic oraz solidnych, ocieplanych butów z impregnacją. Buty muszą umożliwiać poprawne współdziałanie co najmniej z rakami koszykowymi (bardzo wskazana jest sztywna podeszwa). Lista obowiązkowego wyposażenia osobistego podana jest niżej i obowiązuje każdego Uczestnika.
  Uwaga! COS‑PZA zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zajęć terenowych osób niewyposażonych zgodnie ze wskazaną tu instrukcją (osobą decyzyjną będzie zawsze Instruktor prowadzący zajęcia!)

Program kursu prezentujemy poniżej.

Zajęcia terenowe:

 1. Nauka chodzenia w rakach, hamowanie upadków i samoasekuracja czekanem.
 2. Nauka poruszania się z użyciem czekana i raków w terenie śnieżno-skalno-lodowym.
 3. Podstawowe węzły, zastosowanie liny.
 4. Budowa punktów asekuracyjnych oraz stanowisk zjazdowych w śniegu / lodzie.
 5. Nauka asekuracji lotnej – wycieczka w terenie wysokogórskim.
 6. Podstawy partnerskiego ratownictwa lawinowego.

Wykłady / warsztaty:

 1. Sprzęt i wyposażenie turysty, specyfika turystyki zimowej, niebezpieczeństwa w zimie i terenie lodowym.
 2. Elementarna profilaktyka lawinowa, detektory LVS i podstawy ich użycia na lawinisku.
 3. Strategia i taktyka (cel, trasa, skład osobowy), biwaki zaplanowane i wymuszone.
 4. Podstawy sztuki przetrwania (ubiór, zasady biwakowania, opcja: budowa jamy śnieżnej).

Zastrzeżenie:

 • To jest SZKOLENIE, w żadnym razie nie „event”, ani „usługa przewodnicka”.
 • Zajęcia odbywają się w terenie wysokogórskim i z natury rzeczy są obarczne ryzykiem niemożliwym do całkowitego wyeliminowania.
 • Szczegółowa implementacja programu będzie zależna od warunków obiektywnych (pogodowych, śniegowych, lodowych) oraz subiektywnych (np. sprawności grupy, postępów w nauce) i leży w kompetencji Instruktora prowadzącego grupę.
 • Oczekujemy postawy otwartej na przyswajanie wiedzy oraz na polecenia wydawane przez Instruktora.


Terminy w sezonie zimowym 2022/2023:       [ skreślenie daty = turnus niedostępny ]

  • Turnus I   01.12. 2022   do   04.12. 2022 (*) [B] 
  • Turnus II   08.12. 2022   do   11.12. 2022 (*) [B] 
  • Turnus III  15.12. 2022   do   18.12. 2022    [B] 
  • Turnus IV   27.12. 2022   do   30.12. 2022    [M/B]
  • Turnus V   05.01. 2023   do   08.01. 2023    [M/B]
  • Turnus VI   12.01. 2023   do   15.01. 2023    [B] 
  • Turnus VII  19.01. 2023   do   22.01. 2023    [M/B]
  • Turnus VIII  26.01. 2023   do   29.01. 2023    [B] 
  • Turnus IX   02.02. 2023   do   05.02. 2023    [M/B]
  • Turnus X   09.02. 2023   do   12.02. 2023    [B] 
  • Turnus XI   16.02. 2023   do   19.02. 2023    [M/B]
  • Turnus XII  23.02. 2023   do   26.02. 2023    [B] 
  • Turnus XIII  02.03. 2023   do   05.03. 2023    [B] 
  • Turnus XIV  09.03. 2023   do   12.03. 2023    [B] 
  • Turnus XV   16.03. 2023   do   19.03. 2023    [B] 
  • Turnus XVI  23.03. 2023   do   26.03. 2023    [B] 
  • Turnus XVII  30.03. 2023   do   02.04. 2023    [B] 
  • Turnus XVIII 13.04. 2023   do   16.04. 2023    [B] 
  • Turnus XIX  20.04. 2023   do   23.04. 2023    [B] 
  • Turnus XX   27.04. 2023   do   30.04. 2023 (*) [B] 
  • Turnus XXI  04.05. 2023   do   07.05. 2023 (*) [B] 

  *) w razie stwierdzenia braku właściwej pokrywy śnieżnej turnus może zostać odwołany.

  Uwaga!     Możliwe jest również zorganizowanie turnusu w terminie zamówionym przez grupę 2-6 osobową. 
  W tym przypadku grupy liczące od 2 do 5 osób muszą solidarnie pokryć opłatę za wakujące miejsca, czyli łącznie grupa ma ponieść koszty kursu 6‑osobowego (niezależnie od faktycznej liczby Uczestników).

  Ważne: KAŻDY turnus może zostać odwołany lub przerwany w razie zaistnienia warunków obiektywnie groźnych (casus tzw. „przyczyn obiektywnych”).

Cena kursu: 1550 zł.

 • W cenę kursu nie są wliczone noclegi.
 • Noclegi są przewidziane przede wszystkim w Betlejemce (turnusy oznaczone [B] na liście terminów), ale też – dla kilku grup – w Murowańcu (turnusy oznaczone [M/B] na liście terminów).
 • Aktualna cena noclegu w naszym obiekcie jest podana w zakładce „Betlejemka”, natomiast koszt noclegu dla grup nocujących w trakcie trwania kursu w Murowańcu to 100 zł/noc (łącznie 300 zł).
 • Uczestnik jest obowiązany PRZED przybyciem do COS-PZA wnieść pełną opłatę za udział w kursie i za noclegi w obiekcie.

Uwaga!     * Dolna granica wieku Uczestnika: 17 lat.
     * U osoby niepełnoletniej jest wymagana pisemna zgoda opiekunów prawnych.
     * Zajęcia odbywają sie w terenie wysokogórskim, zatem warunkiem uczestnictwa w nich jest nienaganny stan zdrowia.
     * Zaleca się posiadanie osobistej polisy NNW obejmującej tzw. „sporty  ekstremalne”.


 

Warunki uczestnictwa ]          Program ]         [ Lista terminów ]         Formularz zgłoszenia ]


Ważne informacje dla Uczestników kursu:

 • Spotykamy się na Hali Gąsienicowej w budynku COS-PZA „Betlejemka”, na sali ogólnej.
 • Pierwszego dnia zajęcia rozpoczynamy o godz. 10:00, w zwiazku z tym w Betlejemce należy stawić się do godz. 9:00.
 • W kolejne dni porę rozpoczęcia zajęć określa Instruktor.
 • Ostatniego dnia zajęcia kończą się ok. 15:00.
 • Opis sposobów dojścia na miejsce szkolenia (wraz z mapką) można znaleźć w dziale „Betlejemka” [koniecznie to zobacz!]. Natomiast znalezienie sposobu dotarcia z własnego miejca zamieszkania do Zakopanego musi już spoczywać na samym Uczestniku (sorry, ale jednak w założeniu jest to kurs dla dorosłych…).
 • COS-PZA zapewnia cały sprzęt techniczny, poza obuwiem i odzieżą. Sprzęt potrzebny do zajęć praktycznych zostanie wydany każdemu z Uczestników na miejscu z magazynu ośrodka, za pokwitowaniem. Uczestnik bierze na siebie materialną odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt!
 • Prosimy o nieprzynoszenie na kurs prywatnego sprzętu technicznego innego niż (ew.) własny kask, uprząż, czekan, czy raki. Zastrzegamy, że nawet ten sprzęt będzie podlegał u nas procedurze dopuszczenia do użycia.
 • Nadzór nad przebiegiem kursu sprawuje Koordynator Szkoleń COS-PZA – tel 575080005.
 • Obiektem i zasobami COS-PZA „Betlejemka” zarządza obecny na miejscu „Kierownik obiektu” lub jego zastępca.
 • Uczestnicy kursu znajdują się pod odpowiedzialnym nadzorem Instruktora wyłącznie w trakcie zajęć szkoleniowych przewidzianych programem.
 • Zakwalifikowanie na kurs oznacza jednoczesną rezerwację miejsca noclegowego w Betlejemce. Jeśli Uczestnik nie życzy sobie noclegów w naszym obiekcie (np. ma własną rezerwację w Murowańcu), MUSI bezzwłocznie o tym POWIADOMIĆ Koordynatora (w przeciwnym razie będzie obciążony kosztami rezerwacji).

W „Betlejemce” nie są prowadzone usługi gastronomiczne. Oferujemy elektryczną kuchnię turystyczną i środki sanitarne (w cenie noclegu).
Uczestnicy kursów powinni organizować samodzielnie swoje wyżywienie tak, aby nie kolidowało to z harmonogramem kursu.
Menażki, kubki, sztućce warto mieć własne.
W odległości 5 minut drogi jest schronisko Murowaniec z ofertą kulinarną.


Poza sprzętem technicznym, oferowanym przez COS Betlejemka, niezbędny będzie również osobisty ekwipunek turystyczny, który każdy Uczestnik powinien zapewnić sobie samodzielnie przygotowując do kursu.


KAŻDY Uczestnik kursu MUSI POSIADAĆ następujące wyposażenie osobiste:

 • ciepła odzież i bielizna oddychająca;
 • czapka (lepiej – kominiarka);
 • odzież wierzchnia nieprzemakalna – przeciwwiatrowa (kurtka turystyczna z kapturem i spodnie);
 • wysokie stoptuty,
 • zimowe górskie buty turystyczne ze sztywną podeszwą, solidne, ciepłe i dobrze zaimpregnowane, umożliwiające montaż raków,
 • zapasowe skarpety,
 • nieprzemakające rękawice (kilka par, co najmniej jedna para grubych),
 • latarka czołowa z zapasową baterią,
 • okulary przeciwsłoneczne (z filtrem UV 4‑5),
 • plecak z pasem biodrowym nie mniejszy niż 30 l.(optimum to 40 l.),
 • kijki teleskopowe z dużymi talerzykami,
 • termos metalowy (najlepiej 0,5‑0,75 l),
 • scyzoryk lub inny składany lekki nóż,
Podany powyżej ekwipunek osobisty jest KONIECZNY dla poprawnego uczestnictwa w kursie.
W te rzeczy KAŻDY Uczestnik kursu ma zaopatrzyć się samodzielnie!

COS‑PZA zastrzega sobie prawo odmowy szkolenia osób niewyposażonych w te rzeczy, a szczególnie w odzież i obuwie zapewniające bezpieczną działalność górską w warunkach zimowych .

Warto także posiadać:

 • gogle (z jasną szybą, np. żółtą).
 • kominiarkę, ew. buff, szalik lub flisową chustę (do osłaniania twarzy),
 • krem natłuszczający z filtrem UV,
 • obuwie domowe (kapcie, klapki),
 • śpiwór (Betlejemka oferuje tylko koce),

Nie są to rzeczy obowiązkowe, ale znacznie umilą życie.

 [ Lista terminów ]      Program ]     Formularz zgłoszenia ]     [ wróć na początek strony ]

 

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.