Dojście do Betlejemki   [OPIS i MAPKA]
 
 

Kurs Zimowy Zaawansowanej Turystyki Wysokogórskiej

Kurs Zimowy Zaawansowanej Turystyki Wysokogórskiej

Czas trwania kursu: 3 dni,  Cena 1450 zł

Warunki uczestnictwa ]          Program ]         [ Lista terminów ]         Formularz zgłoszenia ]

Zimowy kurs zaawansowanej turystyki wysokogórskiej (KZZTW) przewidziany jest dla absolwentów kursu podstawowego turystyki zimowej (KZTW), którzy chciałyby rozszerzyć swoje umiejętności i ugruntować sprawność poruszania zimą w  terenie o charakterze wysokogórskim, w zasadzie niewspinaczkowym, ale już wymagającym posługiwania się prostym sprzętem asekuracyjnym.

Zgodnie z założeniami metodycznymi systemu szkoleniowego PZA, uczestnictwo w kursach turystyki wysokogórskiej (jak i lawinowych) powinno stanowić pierwszy etap ścieżki edukacyjnej dla sportów wysokogórskich, takich jak taternictwo (alpinizm), wspinaczka lodowa, czy nawet skialpinizm.

Kurs ten stanowi II stopień szkolenia technicznego przewidzianego dla tatrzańskich turystów zimowych, natomiast NIE jest kursem technik lodowcowych.

Szkolenie trwa 3 dni, odbywa się w grupach 4‑osobowych. Zajęcia prowadzone są w rejonie Hali Gąsienicowej.


UWAGA!
Uczestnictwo w tych kursach, jak też wystawiane przez COS PZA zaświadczenia o ich ukończeniu, w żaden sposób NIE UPOWAŻNIAJĄ absolwenta do podejmowania jakichkolwiek własnych praktyk szkoleniowych w roli „Instruktora”, ani przewodnickich w roli „lidera” !!!.

 
Warunkiem przyjęcia na ten kurs jest wylegitymowanie się uprzednim ukończeniem

* podstawowego kursu technicznego (KZTW) oraz
* praktyczną umiejętnością obsługi sprzętu lawinowego na poziomie programu kursu technicznego I stopnia (KZTW), jednak najlepiej mieć już ukończony pełnowymiarowy kurs lawinowy (KLiN).

Takie wyszkolenie można zdobyć w każdej szkole posiadającej rekomendację PZA, ale oczywiście zapraszamy przede wszystkim do Betlejemki!

Pozostałe warunki uczestnictwa – warunkujące ważność umowy z COS‑PZA:
 • Posiadanie podstawowego doświadczenia turystycznego w górach (to nie może być pierwsza w życiu aktywność turystyczna w Tatrach lub w górach podobnych do Tatr).
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych (w tym – wykluczenie ciąży) oraz deficytów lub zaburzeń: ortopedycznych, kardiologicznych i neurologicznych.
  Uwaga! W razie powstania wątpliwości – COS‑PZA zastrzega sobie prawo do żądania zaświadczeń lekarskich.
  Każda zmiana statusu zdrowotnego przed kursem musi zostać zgłoszona do Koordynatora, natomiast każda zmiana stanu zdrowia podczas kursu musi być zgłoszona Instruktorowi przed wyjściem na zajęcia terenowe.
 • Posiadanie ubioru i obuwia zapewniającego bezpieczną, wielogodzinną aktywność w warunkach zimowych – w tym: ciepłych i  nieprzemakalnych rękawic oraz solidnych, ocieplanych butów z impregnacją. Buty muszą umożliwiać poprawne współdziałanie co najmniej z rakami koszykowymi (bardzo wskazana jest sztywna podeszwa). Lista obowiązkowego wyposażenia osobistego podana jest niżej i obowiązuje każdego Uczestnika.
  Uwaga! COS‑PZA zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zajęć terenowych osób niewyposażonych zgodnie ze wskazaną tu instrukcją (osobą decyzyjną będzie zawsze Instruktor prowadzący zajęcia!)

Stanowczo zachęcamy do udziału w naszym kursie lawinowym (KLiN), który można odbyć w kolejnych dniach następujących zaraz po technicznym kursie podstawowym (KZTW) !!!

Jako Centralny Ośrodek Szkolenia PZA zapewniamy najlepszą kadrę Instruktorską (licencjonowanych Instruktorów PZA), nad której kompetencją nadzór sprawuje Komisja Szkolenia PZA.


Program kursu II stopnia prezentujemy poniżej.

Zajęcia terenowe:

 1. Repetytorium umiejętności technicznych uzyskanych na kursie I stopnia (kursie podstawowym):
  • stąpanie w rakach i operowanie czekanem,
  • hamowanie upadków na stokach śnieznych,
  • operacje liną i podstawowe węzły.
  • zjazdy na linie, poruszanie po poręczówkach.
 2. Budowa stanowisk asekuracyjnych i zjazdowych w skale, śniegu i lodzie z wykorzystaniem prostego sprzętu.
 3. Asekuracja lotna i stanowiskowa.
 4. Poruszanie się w terenie śnieżno-skalno-lodowym: wycieczki z asekuracją.
 5. Podstawy autoratownictwa w zespole.

Wykłady:

 1. Sprzęt i wyposażenie.
 2. Taktyka, niebezpieczeństwa, biwaki.

Zastrzeżenie:

 • Jest to kurs techniczny tylko dla zaawansowanych turystów zimowych.
  W żadnym azie nie jest to „event”, ani „usługa przewodnicka”.
 • Założeniem jest faktyczne posiadanie przez każdego Uczestnika umiejętności określonych programem kursu I stopnia (KZTW).
 • W takim kursie MOŻNA uczestniczyć nawet kilkakrotnie – dla odświeżania umiejętności pod fachowym nadzorem (doradzamy to!). W górach warunki bywają bardzo różne, więc z natury rzeczy nie ma dwóch identycznych imprez!
 • Zajęcia odbywają się w terenie wysokogórskim i z natury rzeczy są obarczne ryzykiem niemożliwym do całkowitego wyeliminowania.
 • Szczegółowa implementacja programu będzie zależna od warunków obiektywnych (np. pogody) oraz subiektywnych (np. sprawności grupy) i leży w kompetencji Instruktora prowadzącego grupę.
 • Oczekujemy postawy otwartej na przyswajanie wiedzy oraz na polecenia wydawane przez Instruktora.

Terminy w sezonie zimowym 2022/2023:       [ skreślenie daty = turnus niedostępny ]

 • Turnus I   19.12. 2022    do   21.12. 2022 (*)
 • Turnus II  16.01. 2023    do   18.01. 2023 (*)
 • Turnus III  30.01. 2023    do   01.02. 2023      
 • Turnus IV  13.02. 2023    do   15.02. 2023      
 • Turnus V   27.02. 2023    do   01.03. 2023      
 • Turnus VI  13.03. 2023    do   15.03. 2023      
 • Turnus VII  27.03. 2023    do   29.03. 2023      
 • Turnus VIII 17.04. 2023    do   19.04. 2023      
 • Turnus IX  01.05. 2023    do   03.05. 2023      

*) w razie stwierdzenia braku właściwej pokrywy śnieżnej turnus może zostać odwołany.

Uwaga!     Możliwe jest również zorganizowanie turnusu w terminie zamówionym przez grupę 2-4 osobową. 
W tym przypadku grupy liczące od 2 do 3 osób muszą solidarnie pokryć opłatę za wakujące miejsca, czyli łącznie grupa ma ponieść koszty kursu 4‑osobowego (niezależnie od faktycznej liczby Uczestników).

Ważne: KAŻDY turnus może zostać odwołany lub przerwany w razie zaistnienia warunków obiektywnie groźnych (casus tzw. „przyczyn obiektywnych”).

Cena kursu: 1450 zł.

 • Zakwalifikowanie na kurs jest równoznaczne z rezerwacją miejsca noclegowego w Betlejemce.
 • W cenę kursu nie są wliczone noclegi w Betlejemce. Cena noclegu jest podana w zakładce „Betlejemka”.
 • Uczestnik jest obowiązany PRZED przybyciem do COS-PZA wnieść pełną opłatę za udział w kursie i za noclegi w obiekcie.
 • Pierwszego dnia zajęcia rozpoczynamy o godz. 10:00, w zwiazku z tym w Betlejemce należy stawić się do godz. 9:00.
 • W kolejne dni porę rozpoczęcia zajęć określa Instruktor.
 • Ostatniego dnia zajęcia kończą się ok. 15:00.

Uwaga!     * Dolna granica wieku Uczestnika: 17 lat.
     * U osoby niepełnoletniej jest wymagana pisemna zgoda opiekunów prawnych.
     * Zajęcia odbywają sie w terenie wysokogórskim, zatem warunkiem uczestnictwa w nich jest nienaganny stan zdrowia.
     * Zaleca się posiadanie osobistej polisy NNW obejmującej tzw. „sporty  ekstremalne”.


 

Warunki uczestnictwa ]          Program ]         [ Lista terminów ]         Formularz zgłoszenia ]


Ważne informacje dla Uczestników kursu:

 • Spotykamy się na Hali Gąsienicowej w budynku COS-PZA „Betlejemka”, na sali ogólnej.
 • Pierwszego dnia zajęcia zaczynają się o 10:00, a ostatniego dnia kończą się ok.15:00. W pozostałe dni godzina początku i końca zajęć będzie ustalana przez instrukltora.
 • Opis sposobów dojścia na miejsce spotkania (wraz z mapką) można znaleźć w dziale „Betlejemka” [koniecznie to zobacz!].
 • COS-PZA zapewnia cały sprzęt techniczny, poza obuwiem i odzieżą. Sprzęt potrzebny do zajęć praktycznych zostanie wydany każdemu z Uczestników na miejscu z magazynu ośrodka, za pokwitowaniem.
 • Nadzór nad przebiegiem kursu sprawuje Koordynator Szkoleń COS-PZA – tel 575080005.
 • Obiektem i zasobami COS-PZA „Betlejemka” zarządza obecny na miejscu „Kierownik obiektu” lub jego zastępca.
 • Uczestnicy kursu przez cały okres trwania zajęć znajdują się pod bezpośrednią opieką przydzielonego im Instruktora.
 • Zakwalifikowanie na kurs oznacza jednoczesną rezerwację miejsca noclegowego w Betlejemce. Jeśli Uczestnik nie życzy sobie noclegów w naszym obiekcie (np. ma własną rezerwację w Murowańcu), MUSI bezzwłocznie o tym POWIADOMIĆ Koordynatora (w przeciwnym razie będzie obciążony kosztami rezerwacji).

W „Betlejemce” nie są prowadzone usługi gastronomiczne. Oferujemy elektryczną kuchnię turystyczną i środki sanitarne (w cenie noclegu).
Uczestnicy kursów powinni organizować samodzielnie swoje wyżywienie tak, aby nie kolidowało to z harmonogramem kursu.
Menażki, kubki, sztućce warto mieć własne.
W odległości 5 minut drogi jest schronisko Murowaniec z ofertą kulinarną.


Poza sprzętem technicznym, oferowanym przez COS Betlejemka, niezbędny będzie również osobisty ekwipunek turystyczny, który każdy Uczestnik powinien zapewnić sobie samodzielnie przygotowując do kursu.


KAŻDY Uczestnik kursu MUSI POSIADAĆ następujące wyposażenie osobiste:

 • ciepła odzież i bielizna oddychająca;
 • czapka (lepiej – kominiarka);
 • odzież wierzchnia nieprzemakalna – przeciwwiatrowa (kurtka turystyczna z kapturem i spodnie);
 • wysokie stoptuty,
 • zimowe górskie buty turystyczne ze sztywną podeszwą, solidne, ciepłe i dobrze zaimpregnowane, umożliwiające montaż raków,
 • zapasowe skarpety,
 • nieprzemakające rękawice (kilka par, co najmniej jedna para grubych),
 • latarka czołowa z zapasową baterią,
 • okulary przeciwsłoneczne (z filtrem UV 4‑5),
 • plecak z pasem biodrowym nie mniejszy niż 30 l.(optimum to 40 l.),
 • kijki teleskopowe z dużymi talerzykami,
 • termos metalowy (najlepiej 0,5‑0,75 l),
 • scyzoryk lub inny składany lekki nóż,
Podany powyżej ekwipunek osobisty jest KONIECZNY dla poprawnego uczestnictwa w kursie.
W te rzeczy KAŻDY Uczestnik kursu ma zaopatrzyć się samodzielnie!

COS‑PZA zastrzega sobie prawo odmowy szkolenia osób niewyposażonych w te rzeczy, a szczególnie w odzież i obuwie zapewniające bezpieczną działalność górską w warunkach zimowych .

Warto także posiadać:

 • gogle (z jasną szybą, np. żółtą).
 • kominiarkę, ew. buff, szalik lub flisową chustę (do osłaniania twarzy),
 • krem natłuszczający z filtrem UV,
 • obuwie domowe (kapcie, klapki),
 • śpiwór (Betlejemka oferuje tylko koce),

Nie są to rzeczy obowiązkowe, ale znacznie umilą życie.

 [ Lista terminów ]      Program ]     Formularz zgłoszenia ]     [ wróć na początek strony ]

 

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.