Dojście do Betlejemki   [OPIS i MAPKA]
 
 

OBOWIĄZKOWY EKWIPUNEK OSOBISTY

COS‑PZA zapewnia Uczestnikom kursów cały sprzęt techniczny, poza obuwiem i odzieżą. Sprzęt potrzebny do zajęć praktycznych zostanie wydany za pokwitowaniem każdemu z Uczestników na miejscu z magazynu ośrodka; Uczestnik bierze na siebie materialną odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt.
Prosimy o nieprzynoszenie na kurs prywatnego sprzętu alpinistycznego innego niż własny kask, uprząż, czekan, raki. Zastrzegamy, że nawet ten sprzęt będzie podlegał u nas procedurze walidacji i dopuszczenia do użycia.

Natomiast poza sprzętem technicznym oferowanym przez Betlejemkę, będzie niezbędny również osobisty ekwipunek turystyczny – nieco zależny
od rodzaju kursu. Poniżej podajemy linki do list (PDF) osobistego ekwipunku, o którego posiadanie każdy Uczestnik musi zadbać samodzielnie jeszcze przed kursem: