Dojście do Betlejemki   [OPIS i MAPKA]
 
 

Ważny głos na Ważny Temat

Materiał ten jest udostępniony na naszych łamach dzięki uprzejmości jego Autorki, Justyny Lew-Machnickiej, właścicielki witryny ”www.skazananagordozywocie.pl” (za zgodą wyrażoną dn. 20.10.2022 r.) i rezyduje we wskazanej tu domenie zewnętrznej.

Prezentowaną poniżej treść wypada nam traktować jako szczególnie cenną opiniotwórczo, ponieważ pochodzi „spod pióra” Osoby bardzo aktywnej górsko, ale jednocześnie niestygmatyzowanej rzekomym „interesem zawodowym” (w domyśle: merkantylizmem, czy jak kto woli: chciwością), co  dość ochoczo przypisywane bywa wypowiedziom instruktorów oraz przewodników.

Tekst jest dość długi (tak, tak… – wiemy: to szkodzi na oczy, szczególnie im kto młodszy…), ale naprawdę jest warty uważnej lektury i potraktowania na serio. A może nawet skłoni kogoś do rachunku sumienia? I niech to odnosi się także do nas – instruktorów, przewodników, profesjonalistów… Bo „reszta jest milczeniem”.

[komentarz: Marek Pokszan]


>>  [  CZYTAJ  ]