Dojście do Betlejemki   [OPIS i MAPKA]
 
 

Zapraszamy taterników, wspinaczy lodowych i turystów na kursy zimowe 2022/2023.

Nasz zimowy sezon szkoleniowy zaplanowany jest na okres od początku grudnia do początku maja.

Kursy:

Dokładne informacje – w zakładce [ KURSY / PROGRAMY I TERMINY ]


UWAGA. Uczestnictwo we wszelkich szkoleniach wspinaczkowych oraz wysokogórskich wiąże się nieodłącznie z ryzykiem.

Zapisując się na kurs potwierdzasz:
a)  świadomość ponoszenia ryzyka związanego z aktywnością w terenie wysokogórskim,
b)  dobrowolność przyjęcia na siebie skutków w postaci uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia.

Dobrowolność przyjęcia ryzyka oraz jego skutków nie wyłącza odpowiedzialności cywilno-prawnej Szkoły i Kadry kursu w razie stwierdzenia zawinionych błędów.

Uwaga!     * Dolna granica wieku uczestnika: 17 lat +wymagana pisemna zgoda opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej

     * Zajęcia odbywają sie w terenie wysokogórskim, zatem warunkiem uczestnictwa w kursie jest nienaganny stan zdrowia.

     * Zaleca się posiadanie osobistej polisy NNW obejmującej tzw. „sporty ekstremalne”.

 


  • ZGŁOSZENIA na wszystkie KURSY przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem FORMULARZY dostępnych na naszej stronie WWW.

  • Przed wysłaniem zgłoszenia na kurs prosimy o dokładne zapoznanie sie ze wszystkimi treściami odnośnej strony www.

  • WYJAŚNIEŃ dotyczących KURSÓW udziela telefonicznie Koordynator Szkoleń COS-PZA w godzinach 10:00-18:00  tel. +48 575 080 005, (GSM + WhatsApp)


Informacje zamieszczone w witrynie COS_PZA Betlejemka nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.