Dojście do Betlejemki   [OPIS i MAPKA]
 
 

Zapraszamy wspinaczy i turystów na kursy letnie w 2023 roku – propozycje szkoleń:

Kursy letnie Betlejemki w roku 2023:
 ►  kurs wspinaczki skalnej  [link]
 ►  kurs taternicki  [link]
 ►  kurs techniczny turystyki górskiej  [link]

ZAPISY PRZYJMUJEMY OD 4 IV 2023

Dokładne informacje znajdziesz w zakładce:
    KURSY ‑ PROGRAMY I TERMINY    .

UWAGA: Uczestnictwo we wszelkich szkoleniach wspinaczkowych oraz wysokogórskich wiąże się nieodłącznie z ryzykiem.

Zapisując się na kurs potwierdzasz:
a)  świadomość ponoszenia ryzyka związanego z aktywnością w terenie wysokogórskim,
b)  dobrowolność przyjęcia na siebie skutków w postaci uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia.

Dobrowolność przyjęcia ryzyka oraz jego skutków nie wyłącza odpowiedzialności cywilno-prawnej Szkoły i Kadry kursu w razie stwierdzenia zawinionych błędów.

 

Przed zapisaniem na kurs – prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem obiektu COS‑‑PZA Betlejemka << [link]
oraz
z bieżącymi zarządzeniami (np. sanitarnymi) publikowanymi na stronie głównej witryny.


Informacje zamieszczone w witrynie COS‑PZA Betlejemka nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.