meteoblue

Kurs taternictwa

Cena kursu: 3800 zł.    Czas trwania: 14 dni*).        TERMINY ]
(*) 14 dni to maksymalny czas trwania turnusu; w razie szybszego zrealizowania programu kurs kończy się wceśniej.


Program:

Zadaniem kursu jest nauczenie samodzielnego pokonywania dróg taternickich w warunkach letnich.
W tym celu prowadzimy zajęcia teoretyczne oraz terenowe, obejmujące m. in. następujące zagadnienia:

 • samodzielna asekuracja w ścianach i na graniach,
 • umiejętność wspinaczki w różnych warunkach: terenowych, pogodowych, w nocy,
 • wielokrotne zjazdy w terenie górskim,
 • podstawy autoratownictwa i pierwszej pomocy,
 • planowanie taktyki wspinaczek górskich,
 • podstawy terenoznawstwa i nawigacji,
 • posługiwanie się mapą, przewodnikami, schematami i odnajdywanie drogi w ścianie,
 • dokumentowanie przejść ścianowych,
 • zapoznanie z topografią ogólną Tatr i topografią szczegółową rejonu działania kursu,
 • normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy i zagadnienia ochrony przyrody.

Zajęcia terenowe składają się z serii wspinaczek na drogach wielowyciągowych o stopniu trudności dostosowanym do warunków pogodowych oraz predyspozycji zespołu (przeciętnie o trudnościach II–V+.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie seminariów w zespołach oraz wykładów z wykorzystaniem środków multimedialnych.Terminy kursów w roku  2021:

 • Turnus I:    14.06 – 27.06. 2021
 • Turnus II:   28.06 – 11.07. 2021
 • Turnus III:  12.07 – 25.07. 2021
 • Turnus IV:   26.07 – 08.08. 2021
 • Turnus V:    09.08 – 22.08. 2021
 • Turnus VI:   23.08 – 05.09. 2021
 • Turnus VII:  06.09 – 19.09. 2021

Cena kursu:

 • 3800 zł.
 • Zniżka 100 przysługuje absolwentom kursu wspinaczki skalnej odbytego w COS PZA.
 • W cenę kursu nie są wliczone noclegi w Betlejemce.
 • Uczestnik jest obowiązany najpóźniej w dniu przybycia do COS-PZA wnieść pełną opłatę za udział w kursie.

Cena noclegów:    [ link do cennika obiektu ].

 

Warunki dodatkowe:

Konieczne jest uprzednie ukończenie podstawowego kursu wspinaczki skalnej zgodnego z programem PZA.
Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
Cały sprzęt techniczny – poza obuwiem – zapewnia organizator (dopuszczamy użycie prywatnych kasków, uprzęży, HMS-ów oraz hamulców asek. tylko po uzyskaniu naszej akceptacji).

 

Założenia organizacyjne:

Ważne:   Zajęcia pierwszego dnia rozpoczynają się o 9:00 rano, wobec tego w Betlejemce należy stawić się w przeddzień wieczorem.

  • Wspinaczki odbywają się w zespołach maksymalnie czteroosobowych (tj. 2 lub 3 kursantów + instruktor).
  • Od uczestników kursu stanowczo czekujemy obycia z terenem wysokogórskim i umiejętności sprawnego poruszania w takim terenie turystycznym. Jeśli ktoś takiego doświadczenia nie posiada, zapraszamy wcześniej na Letni Kurs Zaawansowanych Technik Turystyki Górskiej!
  • Trudności i klasa dróg wspinaczkowych zależeć będą od stwierdzonych przez instruktora predyspozycji psychofizycznych kursantów. Zapewniamy jednocześnie, że zarówno osoby, które pragną wspinania na drogach trudnych, jak i osoby nie stawiające sobie wysokiej poprzeczki znajdą na naszym kursie wiele satysfakcjonujących wrażeń.
  • Zakładamy, że technika pokonywania trudności technicznych jest tylko jednym z elementów sztuki taternickiej. W szkoleniu prowadzonym przez COS PZA główny nacisk kładziemy na wyrobienie w uczestnikach umiejętności samodzielnego i bezpiecznego działania w górach. Wiąże się to z opanowaniem przez absolwenta zarówno technik asekuracyjnych, jak też orientacji w terenie oraz umiejętności wyszukiwania optymalnej drogi w ścianie.
  • Lista obowiązkowego wyposażenia osobistego, które każdy uczestnik kursu powinien zapewnić sobie samodzielnie: [ link ]

Przed zapisaniem na kurs – prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem obiektu COS-PZA Betlejemka << [link]
oraz
z bieżącymi zarządzeniami (np. sanitarnymi) publikowanymi na stronie głównej witryny.

» Zgłoś się na kurs

 


Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.