meteoblue

Kurs taternictwa

W roku  2020 proponujemy następujące terminy kursów:

 • Turnus I:    15.06 – 28.06.2020
 • Turnus II:   29.06 – 12.07.2020
 • Turnus III:  13.07 – 26.07.2020
 • Turnus IV:   27.07 –   9.08.2020
 • Turnus V:    10.08 – 23.08.2020
 • Turnus VI:   24.08  –  6.09.2020
 • Turnus VII:   7.09 – 20.09.2020

Ważne: Zajęcia rozpoczynają się o 9:00 rano, wobec tego w Betlejemce należy stawić się w przeddzień wieczorem.

Cena kursu:

 • 3400 zł.
 • Zniżka 100 przysługuje absolwentom kursu wspinaczki skalnej odbytego w COS PZA.W cenę kursu nie są wliczone noclegi w Betlejemce.
 • Uczestnik jest obowiązany najpóźniej w dniu przybycia do COS-PZA wnieść pełną opłatę za udział w kursie.

Cena noclegów: [link do cennika].

 

Warunki dodatkowe:

Konieczne jest uprzednie ukończenie podstawowego kursu wspinaczki skalnej.
Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

Sprzęt techniczny – poza obuwiem – zapewnia organizator.

Program:

Zadaniem kursu jest nauczenie samodzielnego pokonywania dróg taternickich w warunkach letnich.
W tym celu prowadzimy zajęcia teoretyczne oraz terenowe, obejmujące m. in. następujące zagadnienia:

 • samodzielna asekuracja w ścianach i na graniach,
 • umiejętność wspinaczki w różnych warunkach: terenowych, pogodowych, w nocy,
 • wielokrotne zjazdy w terenie górskim,
 • podstawy autoratownictwa i pierwszej pomocy,
 • planowanie taktyki wspinaczek górskich,
 • podstawy terenoznawstwa i nawigacji,
 • posługiwanie się mapą, przewodnikami, schematami i odnajdywanie drogi w ścianie,
 • dokumentowanie przejść ścianowych,
 • zapoznanie z topografią ogólną Tatr i topografią szczegółową rejonu działania kursu,
 • normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy i zagadnienia ochrony przyrody.

Zajęcia terenowe składają się z serii wspinaczek na drogach wielowyciągowych o stopniu trudności dostosowanym do warunków pogodowych oraz predyspozycji zespołu (przeciętnie o trudnościach II–V+.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie seminariów w zespołach oraz wykładów z wykorzystaniem środków multimedialnych.

Założenia organizacyjne:

 • Zajęcia terenowe odbywają się w zespołach maksymalnie czteroosobowych (tj. 3 kursantów plus instruktor).
 • Trudności i klasa dróg wspinaczkowych zależeć będą od stwierdzonych przez instruktora predyspozycji psychofizycznych kursantów. Zapewniamy jednocześnie, że zarówno osoby, które pragną wspinania na drogach trudnych, jak i osoby nie stawiające sobie wysokiej poprzeczki znajdą na naszym kursie wiele satysfakcjonujących wrażeń.
 • Zakładamy, że technika pokonywania trudności technicznych jest tylko jednym z elementów sztuki taternickiej. W szkoleniu prowadzonym przez COS PZA główny nacisk kładziemy na wyrobienie w uczestnikach umiejętności samodzielnego i bezpiecznego działania w górach. Wiąże się to z opanowaniem przez absolwenta zarówno technik asekuracyjnych, jak też orientacji w terenie oraz umiejętności wyszukiwania optymalnej drogi w ścianie.
 • Lista obowiązkowego wyposażenia osobistego, które każdy uczestnik kursu powinien zapewnić sobie samodzielnie: [ link ]

» Zgłoś się na kurs

 


Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.