warunki w tatrach

Kursy

NASZA OFERTA SZKOLENIOWA


  Wybierz sezon:   .

[  SEZON  LETNI  ]                   [ SEZON ZIMOWY ]

UWAGA.   Uczestnictwo we wszelkich szkoleniach wspinaczkowych oraz wysokogórskich wiąze się nieodłącznie z ryzykiem.

Zapisując się na kurs potwierdzasz:
a)  świadomość ponoszenia ryzyka związanego z aktywnością w terenie wysokogórskim,
b)  dobrowolność przyjęcia na siebie skutków w postaci uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia.

Dobrowolność przyjęcia ryzyka oraz jego skutków nie wyłącza odpowiedzialności cywilno-prawnej Szkoły i Kadry kursu w razie stwierdzenia zawinionych błędów.

* Zapoznaj się z informacją o ryzyku w aktywnościach wysokogórskich i wspinaczkowych [ >> LINK


 KILKA SŁÓW O NAS:

Przez cały czas swego istnienia COS-PZA wyznacza powszechnie cenione standardy szkoleniowe. To tu ukształtowała się myśl szkoleniowa polskiego alpinizmu, prowadząca wielu ku sukcesom od Tatr po góry najwyższe.

Jako Centralny Ośrodek Sportowy Polskiego Związku Alpinizmu zapewniamy szej klasy kadrę instruktorską, nad którą bezpośredni nadzór sprawuje Komisja Szkolenia PZA.  W Betlejemce nauczycielami zasad taternictwa i wysokogórskiej turystyki są najlepsi fachowcy – licencjonowani instruktorzy PZA.

Zarówno nasza kadra, jak i uczestnicy szkoleń, to wyraziste i barwne osobowości. Dlatego uczestnictwo w kursach Betlejemki to nie tylko nauka, lecz również przygoda, możliwość poznania ciekawych ludzi oraz okazja do zawarcia niejednej przyjaźni.

Zgłoszenia na wszystkie kursy przyjmuje Kierownik COS-PZA Betlejemka – telefonicznie oraz mailowo – w godzinach 10:00-18:00  (tel. 18 201 91 24 , gsm. 603 424 101)
 
 

 

W sezonie zimowym zapraszamy na kursy:

TATERNICKIE:

Kurs zimowy taternictwa I etap
Kurs zimowy taternictwa II etap

LAWINOWE:

Kompletny kurs lawinowy
Kurs podstaw profilaktyki lawinowej i nawigacji
Kurs ratownictwa lawinowego

TURYSTYCZNE:

Kurs zimowy turystyki wysokogórskiej
Kurs zimowy zaawansowanej turystyki wysokogórskiej

SKITUROWE:

Kurs podstawowy narciarstwa wysokogórskiego
Kurs narciarstwa wysokogórskiego – II stopień

PIERWSZEJ POMOCY:

Kurs pierwszej pomocy górskiej


 
TATERNICKA ZIMA…

Gorąco zachęcamy TATERNIKÓW zamierzających przystąpić do kursów taternictwa zimowego lub kursów wspinaczki lodowej, aby swoją zimową edukację rozpoczynali od kursów turystyki wysokogórskiej (I stopnia) i kursów lawinowych!

Pamiętajcie – ograniczony czas, jakim dysponujecie na kursach taternickich NIE GWARANTUJE WAM opanowania tych wszystkich umiejętności, od których zależy  bezpieczeństwo w terenie niewspinaczkowym, który mimo braku istotnych trudności technicznych (lub pozornego braku) bywa bardzo niebezpieczny. To w takim – „turystycznym” – terenie wydarza się najwięcej wypadków z udziałem najprawdziwszych taterników.
 
 Struktura programu zimowych szkoleń turystycznych 
 
     Kompletny kurs zimowy turystyki wysokogórskiej – 3 składniki:
 
    1.  [KZTW-I]          Kurs techniczny zimowej turystyki wysokogórskiej – I stopień   / 4 dni /
 
    2.  [KZZTW-II]      Kurs techniczny zimowej turystyki wysokogórskiej – II stopień  / 3 dni /
 
    3.  [KKL]                Kompletny kurs lawinowy – składniki:    / 4 dni razem lub 2×2 dni /
  
          A)  [KPLiN]     Kurs profilaktyki lawinowej i nawigacji   / 2 dni /
          B)  [KRL]         Kurs ratownictwa lawinowego / 2 dni / warunek: odbyty kurs profilaktyki law. i nawigacji
 
Zalecana kolejność kursów cząstkowych:
 Wariant (I):

      krok 1.  Kurs techniczny I stopnia                    [KZTW-I]

      krok 2.  Kurs profilaktyki lawinowej i nawigacji      [KPLiN]

      krok 3.  Kurs ratownictwa lawinowego                  [KRL]

      krok 4.  Kurs techniczny II stopnia                   [KZZTW-II]

 
Wariant (II):

      krok 1.  Kurs techniczny I stopnia                    [KZTW-I]

      krok 2.  Kurs profilaktyki lawinowej i nawigacji      [KPLiN]

      krok 3.  Kurs techniczny II stopnia                   [KZZTW-II]

      krok 4.  Kurs ratownictwa lawinowego                  [KRL]


 Wariant (III):

      krok 1.  Kompletny kurs lawinowy                      [KKL] (profilaktyki i nawigacji + ratownictwa)

      krok 2.  Kurs techniczny I stopnia                    [KZTW-I]

      krok 3.  Kurs techniczny II stopnia                   [KZZTW-II]
Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.