Dojście do Betlejemki   [OPIS i MAPKA]
 
 

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE NA KURSY

ZANIM zaczniesz wypełniać formularz zgłoszenia na kurs – koniecznie przeczytaj: Informacja o RODO  oraz  Informacja o RYZYKU 
 

  • Przed wysłaniem zgłoszenia na kurs prosimy o dokładne zapoznanie się:
      • ze wszystkimi treściami strony www odnozącej się do tego kursu,
      • z bieżącymi zarządzeniami (np. sanitarnymi) publikowanymi na stronie głównej naszej witryny.
  • Wszelkich dodatkowych informacji udziela Koordynator Szkoleń COS‑PZA – tel +48 575 080 005.

Uwaga!

Przesłanie do COS-PZA formularza zgłoszeniowego jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją:

oraz

  • stanowi potwierdzenie świadomości ryzyka związanego z aktywnością w terenie obiektywnie niebezpiecznym i dobrowolności przyjęcia na siebie skutków w postaci uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia.